ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
22    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  09:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลเครื่องติดตามการทำงานของหั

  12:00 น.-16:30 น.
 รับรองวิทยากร โครงการรณรงค์สัปดาห์ส

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชา

02
  08:30 น.-16:00 น.
 ประชุมประเมินผลนักศึกษาพยาบาล

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการกีฬาโรงพยาบาลพระศรี

03
  13:30 น.-16:00 น.
 วางแผนดำเนินงาน CT F 10

  08:30 น.-16:00 น.
 เตรียมเอกสารให้ตรวจสอบภายในมาตรวจ

04
05
06
  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

07
  14:00 น.-16:30 น.
 นศ.สัมภาษณ์ HR

  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

08
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ CT ชุมชน

  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุม Journal

09
  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุม (คุณจุฑารัตน์)

10
  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

11
  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

12
13
  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุม NSMO

14
  08:30 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศและสอนทางคลินิก นักศึกษาพยา

  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

15
  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

16
  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

17
  13:00 น.-16:30 น.
 PST

  08:30 น.-16:30 น.
 ตรวจสอบภายใน

18
19
20
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยกาน

  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศและสอนทางคลินิก นักศึกษาพยา

  08:30 น.-16:30 น.
 เก็บเอกสาร ตรวจสอบภายใน

21
  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศและสอนทางคลินิก นักศึกษาพยา

  13:30 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือ

22
  14:00 น.-16:30 น.
 HRD

23
  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหาร

24
  13:00 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลการประกวดราคาซื้อเครื่องคว

  09:00 น.-12:00 น.
 คณะกรรมการ care team ชุมชน

  13:30 น.-16:00 น.
 คณะกรรมการIC

  15:00 น.-16:30 น.
 Moderator

  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ HPH

25
26
27
  13:30 น.-16:30 น.
 คกก.กีฬา

  08:00 น.-16:30 น.
 อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยกา

  12:00 น.-14:00 น.
 ประชุม คกก. CT โรคซึมเศร้า

  13:00 น.-15:00 น.
 พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

28
  13:30 น.-16:00 น.
 เตรียมข้อมูล คกก.เพื่อรับการตรวจ สร

  08:00 น.-16:30 น.
 อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยกา

29
  08:00 น.-16:30 น.
 อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยกา

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพและการเตร

30
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพและการเตร

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555