ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
22    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
02
  08:30 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ

  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศและสอนทางคลินิก นักศึกษาพยา

03
  08:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้ออาหารป

  08:00 น.-16:00 น.
 ปฐมนิเทศและสอนทางคลินิก นักศึกษาพยา

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคกกRCA

  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุมพยาบาล

04
  13:30 น.-16:30 น.
 คกก.PTC.

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการหนี้สูญ

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมบุคลากรทางการพยาบาล ประจำปีงบ

05
  13:30 น.-16:30 น.
 คกก.กลั่นกรองฯ ชุดที่ 2(เลื่อนเงินเ

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะทำงานสื่อ/วีดีทัศน์ให้ข้อม

  10:00 น.-12:00 น.
 ติดตามงาน

0607
08
09
  13:30 น.-16:00 น.
 วางแผนการดำเนินงาน CT F10

  08:30 น.-10:00 น.
 ปฐมนิเทศ พกส

10
  13:00 น.-16:30 น.
 ึคณะกรรมการ CIM

  13:30 น.-16:30 น.
 ประเมินงานเกษียณ 2560

11
12
  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหาร

1314
15
16
  09:30 น.-16:00 น.
 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศว

  14:00 น.-16:00 น.
 ประชุม คกก.พ.ต.ส.

17
  09:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลประกวดราคาก่อสร้างอาคารพัก

  13:00 น.-16:00 น.
 ออกตรวจคลินิกจิตเวช

18
  09:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลประกวดราคาก่อสร้างรั้วคอนก

  13:30 น.-16:00 น.
 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ

  13:30 น.-16:00 น.
 ผู้ป่วยนอก

19
  13:30 น.-16:00 น.
 ติดตามการดำ้นินงาน คกก

  09:00 น.-12:00 น.
 ประชุม KPI สำนักบริหารการพยาบาล

  09:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้า

20
  13:00 น.-16:00 น.
 Ic

  09:30 น.-12:00 น.
 พิจารณาผลประกวดราคาก่อสร้างรั้วคอนก

  10:00 น.-12:00 น.
 คณะกรรมการสอบสวนวินัย

21
2223
24
  13:30 น.-16:00 น.
 ประชุมสร้างพุทธสถานฯ

25
  09:30 น.-16:00 น.
 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุ

  09:30 น.-12:00 น.
 ประชุมสรรหาพนักงานราชการ

26
27
  09:30 น.-16:00 น.
 พิจารณาผลประกวดราคาซื้อเครื่องติดตา

28
  12:00 น.-18:00 น.
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

29
30
  13:30 น.-16:00 น.
 ประชุมประจำปี 2560

31
  13:15 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลซื้อเครื่องติดตามการทำงานข

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555