ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
22    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:30 น.-16:30 น.
 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

02
03
04
  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมตรวจรับงานวีดีทัศน์ให้ข้อมูลเ

05
  08:30 น.-12:00 น.
 สอบจิตวิทยา พ.ราชการ พกส

0607
08
  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมรับการตรวจเยี่ี่ยม

  14:00 น.-16:00 น.
 วางแผนเตรียมรับ reacredit ยาเสพติด

09
10
11
  10:30 น.-14:30 น.
 อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

  08:30 น.-16:30 น.
 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมอภิปรายข้อมูลการวิจัยและรายงา

12
  10:00 น.-16:30 น.
 คกก.กลั่นกรองฯ ชุดที่ 2

  10:30 น.-14:30 น.
 อบรมจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

  08:30 น.-16:30 น.
 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

13
  08:30 น.-16:30 น.
 สอบสัมภาษณ์ พ.ราชการ พกส.

  08:30 น.-16:30 น.
 รับการตรวจเยี่ยม HA ยาเสพติด

  13:00 น.-16:00 น.
 ดูงาน จากศิริราช

  08:30 น.-12:00 น.
 รับการตรวจเยี่ยม HA ยาเสพติด

14
  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการ ENV

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการแสดงมุทิตาจิต

15
  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมผู้เกษียณ (คุณจุฑารัตน์)

  13:00 น.-16:00 น.
 ฝึกการจัดการความเครียด

  14:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

  08:30 น.-16:30 น.
 การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

16
17
18
  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม

  15:00 น.-16:30 น.
 เลื่อระดับ

19
  08:30 น.-16:30 น.
 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2561

20
  13:00 น.-16:00 น.
 สรุปผลการตรวจประเมิน re accredit ยา

  08:00 น.-16:30 น.
 โครงการมหกรรมตลาดนัดKM 4.0

21
22
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุม NSMO

23
2425
26
  13:30 น.-16:30 น.
 คกก.กลั่นกรองฯ ชุดที่ 2(เลื่อนเงินเ

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมรับการตรวจเยี่ยม

  14:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมปฏิบัติงานช่วยหน่วย ECT

27
  08:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาการจัดซื้อเตียงเฟาว์เลอร์ แบ

  08:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลการจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม

  09:00 น.-12:00 น.
 ดูงาน จาก วิทยาลัย สรรพสิทธิฯ

28
  08:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลการจ้างเหมาซักผ้า-อบผ้า

  08:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลการจ้างเหมาทำความสะอาด

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมกรม

29
  08:30 น.-16:29 น.
 ประชุมกรม

30
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555