ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
22    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
02
03
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

04
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมฐานข้อมูลผู้รับบริการ

  13:30 น.-16:30 น.
 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน(PMS

05
  08:30 น.-12:00 น.
 สอบจิตวิทยา พ.ราชการ พกส

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏบัติการวิเคราะห์ระบบ

06
  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมประจำเดือน

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏบัติการวิเคราะห์ระบบ

07
  08:30 น.-10:00 น.
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรMI/MET

  13:30 น.-16:30 น.
 ลงนามปฏิญาณตน วันงดดื่มสุราแห่งชาต

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะทำงานสื่อ/วีดีทัศน์ให้ข้อม

08
0910
11
  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุมเตรียมจัดประชุม วันที่ 14 ก.ค

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการการวิจัย

12
  08:30 น.-16:30 น.
 สอบสัมภาษณ์ พ.ราชการ พกส

  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการพัฒนาMI/MET

13
  08:30 น.-16:30 น.
 สอบสัมภาษณ์ พ.ราชการ พกส.จ้างเหมา

14
  15:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  08:30 น.-16:30 น.
 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน

15
16
17
  13:30 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือ

18
  13:00 น.-13:40 น.
 ประชุม (คุณจุฑารัตน์)

  13:00 น.-16:29 น.
 วางแผนการวิจัยปีงบประมาณ 2562

19
  10:00 น.-13:30 น.
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรMI/MET

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการออมทรัพย์

20
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานเครื่องมือ

  10:00 น.-12:00 น.
 คณะกรรมการบริหารทางการพยาบาลจิตเวช

2122
23
24
  10:00 น.-12:00 น.
 บำเหน็จความชอบ ยาเสพติด

25
  13:30 น.-16:00 น.
 เตรียมตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี2560

26
  09:30 น.-12:00 น.
 สรรหา พ.ราชการ พกส

  15:00 น.-16:30 น.
 คณะทำงานวิเคราะห์ระบบบริการผู้ป่วย

  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุม (คุณจุฑารัตน์)

27
  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหาร

2829
30
31
  08:30 น.-16:30 น.
 คกก.มาตรฐานเครื่องมือ

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555