ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
27    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:30 น.-11:00 น.
 ปฐมนิเทศ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

  13:00 น.-16:30 น.
 พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

02
  13:00 น.-16:30 น.
 คกก.บริหารทางการพยาบาลจิตเวช

  09:30 น.-12:00 น.
 คณะกรรมการตรวจการสร้างงานก่อสร้างอา

03
  13:30 น.-16:30 น.
 แจ้งคะแนน

  10:00 น.-12:00 น.
 เปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาค

  10:00 น.-14:00 น.
 รับรอง วิทยากร act

  14:00 น.-16:30 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  08:30 น.-16:30 น.
 อบร act

  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุม พ.ต.ส.

  08:30 น.-12:00 น.
 คกก.บริหารทางการพยาบาลจิตเวช

04
  14:00 น.-16:30 น.
 แจ้งคะแนน

  09:30 น.-12:00 น.
 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย นวดแผนไทย

  13:00 น.-14:00 น.
 ศูนย์วิจัยฯ พบผู้อำนวยการและหัวหน้า

  14:00 น.-16:30 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  09:30 น.-12:00 น.
 สรรหา พ.ราชการ พกส

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการ CIM

05
  10:00 น.-12:00 น.
 แจ้งคะแนน

  10:00 น.-12:00 น.
 แจ้งคะแนน

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุม Service Plan สาขาจิตเวช

06
07
08
  11:00 น.-13:00 น.
 พิจารณาเรื่องอัตรากำลังสำนักคุณภาพ

  08:30 น.-16:30 น.
 ติมเข้ม สรพ.

09
  08:30 น.-16:30 น.
 ซ้อมนำเสนอ

10
11
  13:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาอัตรากำลังสำนักคุณภาพ

1213
14
15
  14:00 น.-16:30 น.
 HRD

16
17
  08:00 น.-16:30 น.
 รับการเยี่ยมจาก สรพ.

  08:00 น.-16:30 น.
 รับการเยี่ยมจาก สรพ.

  08:00 น.-16:30 น.
 รับการเยี่ยมจาก สรพ.

  08:00 น.-16:30 น.
 รับการเยี่ยมจาก สรพ.

18
  10:00 น.-12:00 น.
 วางแผนดำเนินการคณะกรรมการรพ.คุณธรรม

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหารทางการพยาบาลจิตเวช

19
  13:00 น.-16:00 น.
 วางแผนดำเนินงานรพ.คุณธรรม

  10:00 น.-12:00 น.
 เอกสารราชการ 2 ภาษา

20
21
22
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเตรียมรับการนิเทศจากกรมสุขภาพ

23
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม

  13:45 น.-16:30 น.
 คณะทำงานจัดทำวีดีทัศน์แนะนำโรงพยาบา

  12:00 น.-14:30 น.
 Cognitive impairment in patients wi

24
  14:00 น.-16:30 น.
 แจ้งคะแนน

25
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเตรียมรับการประเมิน GREEN and

26
  08:30 น.-16:30 น.
 รับรองวิทยากรบรรยาย เรื่อง ผู้สูงอา

  08:30 น.-16:30 น.
 CT โรคสมองเสื่อม

  16:00 น.-18:00 น.
 ซ้อมรับประกาศPG

27
28
29
  08:00 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลว.สปส

  08:30 น.-16:30 น.
 ตัดสินการประกวดหนังสั้น

  08:30 น.-16:30 น.
 Pg

  13:00 น.-16:30 น.
 ตรวจประเมิน Green and Clean Hospita

30
  08:00 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลว.สปส

  08:30 น.-16:30 น.
 Pg

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้แนวทางเว

31
  08:30 น.-16:30 น.
 ตัดสินการประกวดหนังสั้น

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมความพร้อมศูนย์หนองบัว

  13:30 น.-16:30 น.
 เตรียมรับการนิเทศจากกรมสุขภาพจิต

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555