ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
27    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
02
03
  13:30 น.-16:30 น.
 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเครือข่

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดูแลผ

04
  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดูแลผ

05
  11:00 น.-13:00 น.
 รับรอง วิทยากร act

  08:30 น.-16:30 น.
 ACT

  08:30 น.-16:30 น.
 ทีมเภสัชกรทบทวนเอกสารวิชาการ

06
  11:00 น.-13:00 น.
 รับรอง วิทยากร act

  08:30 น.-16:30 น.
 ACT

07
  13:30 น.-16:30 น.
 QMR+กรรมการบริหาร

  08:30 น.-12:00 น.
 ประชุมร่วมวางแผนการฝึกภาคปฏิบัตินัก

08
09
10
  08:30 น.-16:30 น.
 รับรอง วิทยากร

  08:30 น.-16:30 น.
 รับรอง วิทยากร

  08:30 น.-16:30 น.
 CBT ระยะที่ 4

1112131415
161718
19
  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหารทางการพยาบาล

202122
2324
25
  08:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหารทางการพยาบาล

26272829
30
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555