ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
20    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  08:30 น.-12:00 น.
 ปฐมนิเทศ พนักกระทรวงสาธารณสุข

  15:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการสถานบำบัด

  08:00 น.-16:30 น.
 พิธีเปิด PG 10

  13:00 น.-16:00 น.
 จัดหาทุน

02
  13:30 น.-15:30 น.
 คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

  10:00 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการแอลกอฮอล์

03
  08:30 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะทำงานจัดทำวีดีทัศน์สรุปผลก

04
05
06
  13:30 น.-16:30 น.
 CBT

  13:30 น.-16:30 น.
 smi-v

07
  13:30 น.-16:00 น.
 ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือ

  13:30 น.-16:30 น.
 CLT

  08:00 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศและสอนทางคลินิก นักศึกษาพยา

08
  13:30 น.-16:30 น.
 SMI-V

  11:00 น.-13:00 น.
 รับรอง วิทยากร CBT

  14:00 น.-16:00 น.
 สวนหย่อม

  13:30 น.-16:30 น.
 หน้าที่ สิทธิ์ผู้ค้ำประกัน

  08:30 น.-16:30 น.
 CBT

09
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุม

  11:30 น.-14:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  13:30 น.-16:30 น.
 ติดตามการดำเนินงานของ CT Depress

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุม

10
  08:30 น.-16:30 น.
 CBT

  08:30 น.-16:30 น.
 รับรองวิทยากร

  08:30 น.-16:30 น.
 อบรม CBT ระยะ 3

  14:00 น.-16:00 น.
 คณะกรรมการควบคุมภายใน

  10:00 น.-12:00 น.
 คกก.ข้อมูลข่าวสาร

11
1213
14
  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการ CT โรคสมองเสื่อม

  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุม (คุณจุฑารัตน์)

15
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุม careteam schiz

  09:00 น.-16:30 น.
 ประชุมโครงการ ACT

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมชี้แจง p4p

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานเก็

16
  11:30 น.-15:00 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  09:00 น.-16:30 น.
 ประชุมโครงการ ACT

  14:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการสวัสดิการธารน้ำใจ

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุม (คุณจุฑารัตน์)

17
  09:00 น.-16:30 น.
 ประชุมโครงการ ACT

  08:30 น.-12:00 น.
 MOU

  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะทำงานโครงการรณรงค์ส่งเสริม

18
  09:00 น.-16:30 น.
 ประชุมโครงการ ACT

19
20
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการรณรงค์วัน

21
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะทำงานจัดทำวีดีทัศน์สรุปผลก

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการKM

  10:00 น.-12:00 น.
 คณะกรรมการบริหารทางการพยาบาล

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมผ้าป่า

22
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการจัดอบรม C

  15:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคกก.สถานบำบัด

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการกีฬา

23
  14:00 น.-14:00 น.
 สรุปผลการตรวจติดตามภายในระบบคุณภาพห

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุม (คุณจุฑารัตน์)

  10:30 น.-16:30 น.
 ประชุม (คุณจุฑารัตน์)

24
  09:00 น.-16:30 น.
 รับรองวิทยากร

  08:30 น.-16:30 น.
 ปชว.การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพ

25
  08:30 น.-16:30 น.
 อบรม จากผู้อำนวยการ

26
  08:30 น.-16:30 น.
 อบรม จากผู้อำนวยการ

27
  11:30 น.-14:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการ

28
  13:30 น.-16:30 น.
 คกก.HRD

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวางแผนการดำเนินง่นคณะกรรมการป

  09:40 น.-16:30 น.
 ติดตามแผนการดำเนินงานวิจัยบูรณาการ

  08:30 น.-12:00 น.
 ตรวจรับงานจ้าง

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุม (คุณจุฑารัตน์)

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555