ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
25    2560
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
02
03
  13:30 น.-16:30 น.
 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเครือข่

  08:30 น.-11:00 น.
 ปฐมนิเทศน์

  14:00 น.-16:30 น.
 กลั่นกรอง

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดูแลผ

  15:00 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะทำงานโครงการรณรงค์ส่งเสริม

04
  11:00 น.-12:00 น.
 ประชุม รองฯ

  11:00 น.-12:00 น.
 คกก.สถานบำบัด

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดูแลผ

  13:00 น.-16:30 น.
 QMR+กรรมการบริหาร

05
  13:30 น.-16:30 น.
 วางแผนการดำเนินงานงบประมาณ สปสช.

  11:00 น.-13:00 น.
 รับรอง วิทยากร act

  08:30 น.-16:30 น.
 ACT

  08:30 น.-16:30 น.
 ทีมเภสัชกรทบทวนเอกสารวิชาการ

06
  11:00 น.-13:00 น.
 รับรอง วิทยากร act

  08:30 น.-16:30 น.
 ACT

07
  08:30 น.-12:00 น.
 ประชุมร่วมวางแผนการฝึกภาคปฏิบัตินัก

08
09
10
  08:30 น.-16:30 น.
 รับรอง วิทยากร

  08:30 น.-16:30 น.
 รับรอง วิทยากร

  08:30 น.-16:30 น.
 CBT ระยะที่ 4

  10:30 น.-00:00 น.
 ทบทวนตัวชี้วัด ตอน 4

  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหารทางการพยาบาลจิตเวช

11
  13:30 น.-16:30 น.
 Care team

  10:30 น.-12:00 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  13:30 น.-16:00 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  13:00 น.-16:30 น.
 NSMO

12
  13:00 น.-16:30 น.
 Clinical Tracer

  13:30 น.-16:30 น.
 ทำ hospital profile

131415
1617
18
  13:30 น.-16:30 น.
 Care team

  13:30 น.-16:30 น.
 การฟื้นฟูฯ

19
  13:30 น.-16:30 น.
 คกก.เภสัชกรรมและบำบัด

  13:30 น.-16:30 น.
 ติดตามการดำเนินงานของ CT Depress

  10:00 น.-12:00 น.
 คกก.บริหารทางการพยาบาลจิตเวช

20
  08:30 น.-16:30 น.
 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย นวดพระศรีฯ

21
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการดำเนิน

  10:00 น.-12:00 น.
 พัสดุ

22
23
24
  09:00 น.-12:00 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  13:30 น.-16:30 น.
 แจ้งคะแนน

  09:00 น.-12:00 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  13:00 น.-16:30 น.
 คกก.บริหารทางการพยาบาลจิตเวช

25
  09:00 น.-16:30 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  09:00 น.-16:30 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  13:00 น.-16:30 น.
 คกก.บริหารทางการพยาบาลจิตเวช

26
  09:00 น.-10:00 น.
 ชี้แจงเพิ่มเติมการดูสถานที่ซ่อมแซมห

  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิทยากร CBT

  09:00 น.-16:30 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  13:30 น.-16:30 น.
 สรรหา พ.ราชการ พกส

27
  09:00 น.-16:30 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  09:00 น.-16:30 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  13:30 น.-16:30 น.
 สรรหา พ.ราชการ พกส

  09:30 น.-12:00 น.
 ตรวจรับงานจ้างปรับปรุง

28
  09:00 น.-16:30 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

  09:00 น.-16:30 น.
 แจ้งผลคะแนน รอบที่ 1 ปีงบ 60

29
30
จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555