ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
19    2561
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
01
  10:00 น.-12:00 น.
 คณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกร

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหาร

02
  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ รพ.พระศรีมหาโ

03
  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

04
  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

05
  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

06
  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

07
  13:00 น.-16:30 น.
 QMR

  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมวิชาการการพยาบาลจิตเวชการบริก

08
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมกลุ่มภารกิจอำนวยการ

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

  13:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาจริยธรรมการวิจัย

09
  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

10
  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

11
  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

12
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

13
  13:00 น.-16:30 น.
 คลินิกโรคซึมเศร้า

  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

14
  09:00 น.-10:00 น.
 ผู้ตรวจประเมิน LA พบผู้บริหารโรงพยา

  13:00 น.-16:30 น.
 QMR

  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

  13:30 น.-16:30 น.
 สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพห้องปฏิบั

  10:00 น.-12:00 น.
 ทบทวนแผน

15
  13:00 น.-16:00 น.
 Full remission

  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

16
  13:00 น.-16:30 น.
 การชี้แจงตัวชี้วัดที่ 22

  08:30 น.-16:30 น.
 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจ

  09:00 น.-12:00 น.
 สรุปรายงาน สตง.

17
18
19
  08:00 น.-16:30 น.
 ประชุมวิจัย IC

  13:00 น.-16:30 น.
 พัฒนาโปรแกรม refer

20
21
  13:30 น.-16:30 น.
 คกก.เภสัชกรรมบำบัด

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง

22
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมกลุ่มภารกิจอำนวยการ

  09:00 น.-16:30 น.
 สื่อสังคมออนไลน์

2324
25
26
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

272829
30
  08:00 น.-12:00 น.
 สอบข้อเขียน

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555