ปฏิทินการจอง
เดือนก่อนหน้า
23    2561
เดือนถัดไป
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
0102
03
  08:30 น.-11:00 น.
 ปฐมนิเทศ พนักงานราชการ

  08:00 น.-16:30 น.
 ปฐมนิเทศและสอนทางคลินิก นักศึกษาพยา

  09:00 น.-16:30 น.
 พิจารณาประกวดซื้ออาหารผู้ป่วยสามัญแ

04
  09:30 น.-16:30 น.
 พิจารณาผลซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซ

  14:00 น.-16:26 น.
 คุณจุฑารัตน์

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมกีฬาสี

05
  13:30 น.-16:30 น.
 คกก.ของขวัญ

  10:00 น.-16:30 น.
 พิจารณารายละเอียดซื้อเครื่องกำเนิดไ

  13:30 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการของขวัญ

06
07
08
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการดนตรีและการแสดง

  08:30 น.-10:00 น.
 ปฐมนิเทศ จนท.

  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

  09:00 น.-10:00 น.
 ปฐมนิเทศก์นักศึกษา

  08:30 น.-12:00 น.
 ประชุมการดำเนินงาน

09
  09:00 น.-16:30 น.
 จิตวิทยา

  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมงาน

  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการบริหาร

  09:30 น.-12:00 น.
 ประชุม คก.NSMO

10
  13:00 น.-16:00 น.
 ประชุมสีฟ้า

  14:00 น.-16:30 น.
 ประชุมECT

  08:30 น.-16:30 น.
 ประชุมแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการ

11
  08:30 น.-16:30 น.
 การบำบัดทางจิตวิทยา

12
  13:30 น.-16:30 น.
 ยาทางจิตวิทยา

  13:30 น.-16:30 น.
 การจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีงบป

13
14
15
  13:00 น.-16:30 น.
 ประชุมกลุ่มภารกิจอำนวยการ

  13:00 น.-15:30 น.
 ประชุม วางแผนดำเนินการวิจัย ในโรงพย

  10:10 น.-12:00 น.
 ประชุมกรรมการจัดซื้ออาหาร

  14:00 น.-16:30 น.
 พิจารณาประกวดซื้ออาหารผู้ป่วยสามัญแ

16
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรองผู้อำนวยการฯ

17
  13:30 น.-16:30 น.
 การพัฒนาระบบบริการด้วย LEAN Managem

  13:30 น.-16:30 น.
 การพัฒนาระบบบริการด้วย LEAN Managem

18
  09:00 น.-00:00 น.
 โรคทางจิตเวช อาการวิทยาและการประเมิ

  10:00 น.-12:00 น.
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัด

  13:00 น.-16:30 น.
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัด

  14:00 น.-16:30 น.
 sport night

19
  08:30 น.-00:00 น.
 Forensic Psychology

  14:30 น.-16:30 น.
 ประชุมรับนโยบายการตรวจราชการ

20
21
22
  14:30 น.-16:30 น.
 ประชุมคณะกรรมการ MIO

  14:00 น.-16:30 น.
 คกก.ปรับระดับชั่นงานลูกจ้างประจำ

23
  12:00 น.-14:00 น.
 ประชุมวิชาการยา

24
  10:00 น.-12:00 น.
 ประชุมหลักสูตร

25
  13:30 น.-16:30 น.
 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จ.มุ

26
  13:30 น.-16:30 น.
 ประชุมจริยธรรมการวิจัย

27
282930
31
  16:30 น.-20:00 น.
 รับรองวิทยากร

  11:00 น.-13:00 น.
 MIO รับรองวิทยากร

  08:00 น.-16:30 น.
 MIO

จองห้องประชุมออนไลน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555