แบบสำรวจความพึงพอใจ

    แบบสำรวจความพึงพอใจ
      ความสวยงามและการจัดรูปแบบ
      ความง่ายต่อการสือค้น
      ความเหมาะสมของข้อมูล
      ระบบการดาวน์โหลด