ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เปิดไปแล้ว
counter
ครั้ง

การระงับความโกรธ


การระงับความโกรธ
เข็มพร  ทองผาย
พยาบาลวิชาชีพ
 ในปุถุชนทั่วไปนั้น  ความรัก  โลภ  โกรธ  หลง  ย่อมเกิดได้ทุกคน  ซึ่งก็แล้วแต่ใครจะมีข้อไหนมากกว่ากันเท่านั้น  และผลแห่งความรัก  โลภ  โกรธ  และหลงนี้ก็แตกต่างกันออกไป  ในที่นี้จะขอให้ข้อคิดเห็นเพียงชนิดเดียว  คือ  โกรธ  ความโกรธนั้นเมื่อเกิดขึ้น  แล้วจะทำอย่างไรเราจึงจะระงับความโกรธได้  ความโกรธ           ทำให้จิตใจเราขาดสติ  และมักจะทำอะไรเกิดความเสียหาย  ไม่ประสบความสำเร็จตามความตั้งใจ โกรธจะทำให้           ร่างกายหลั่งสารเคมีอันเป็นพิษในสมอง  ทำให้เกิดความทุกข์  รวมทั้งโกรธบ่อยๆ  ทำให้เกิดโรคได้  ฉะนั้น              ถ้าเราเป็นคนโกรธง่าย  ต้องพิจารณาตนเองให้มีความยับยั้งชั่งใจ  และเตือนตนเองบ่อยๆ ว่า  ความหมอง  หดหู่  มองเห็นคนอื่นไม่ดี  ซึ่งความจริงแล้ว  อันความทุกข์ใจ  หรือความหม่นหมองนี้ก็คือยาพิษนั่นเอง  และมันจะทำให้จิตใจและนิสัยของเราค่อยๆ เสียไป  เพราะฉะนั้น ต่อแต่นี้ไป  ต้องพยายามไม่โกรธ  ใครทำอะไรไม่เป็นที่        ถูกใจ  ไม่เป็นที่พอใจ  ควรจะให้อภัยแก่เขา  จงพยายามคิดจากแง่มุมของเขาไม่คิดจากแง่มุมของตัวเอง  เพราะว่าคนเรานี้อาจจะมีความจำเป็นบางประการที่ทำให้เขาต้องพูดต้องแสดงกิริยาอย่างนั้นออกมา  หรือบางทีเขาอาจทำออกมาด้วยความไม่รู้ 
 ความโกรธที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง  แม้ว่ามันจะหายไป  ไม่ใช่ว่ามันจะหายไปจากใจ  มันยังคงฝังอยู่ในจิตใจเพราะฉะนั้น  ถ้าเราปล่อยให้ความโกรธเกิดขึ้นบ่อยๆ  เท่ากับปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลา  นั่นก็คือ           สุขภาพจิตเราพลอยเสียไปด้วย  เป็นการทำร้ายตัวเอง  ยิ่งกว่าที่จะทำร้ายศัตรู  จะทำให้ชีวิตปราศจากความสุข  เสมือนกับการที่เราเอาเพลิงมาสุมในตัวเราฉะนั้นไม่ว่าจะทำให้เราไม่เป็นที่พอใจก็ดี  ขัดใจก็ดี  หรือเจ็บใจก็ดี  ควรจะให้อภัยแก่เขาเหล่านั้น  การเตือนตนเองบ่อยครั้ง  จะทำให้เราใจเย็นลง  สงบลง  มีสติ  อันเป็นการชนะใจตนเองอย่างหนึ่งนั่นเอง


******************************


วันที่เสนอข่าว   2011-09-21


 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045-352500 โทรสาร:045-352555