ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เปิดไปแล้ว
counter
ครั้ง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ภายในปี 2557 เราจะเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการความรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน  โรคซึมเศร้าและจิตเวชชุมชน 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045-352500 โทรสาร:045-352555