ผู้ชมวันนี้ :

ผู้ชมเมื่อวานนี้ :

ผู้ชมเดือนที่แล้ว :

ผู้ชมทั้งหมด :

เปิดไปแล้ว
counter
ครั้ง

ข่าวประชุม/มติประชุม

24-02-2014 » รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ /๒๕๕๗
14-02-2014 » วาระประชุม KM 1/2557
14-02-2014 » วาระประชุม KM 2/2557
14-02-2014 » วาระการประชุมKM 9/2556
14-02-2014 » สรุปรายงานการประชุม KM ครั้งที่ 8/2556
14-02-2014 » วาระการประชุม KM ครั้งที่ 8/2556‏
14-02-2014 » สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 7/2556
14-02-2014 » วาระการประชุม KM ครั้งที่ 7/2556
14-02-2014 » สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ 6/2556
17-04-2012 » สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
28-09-2011 » สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๔
28-09-2011 » สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๔
28-09-2011 » สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๔
28-09-2011 » สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๔
28-09-2011 » สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ KM ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๔ 
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์: 045-352500 โทรสาร:045-352555