ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
 
ѵҤͧ§ (Bed Occupancy Rate) çҺž⾸ էҳ 2558