ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
 
šôԹҹǪѴФµἹطʵ .. 2553-2556